Säsongsinfluensan

Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa? ​

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är:

65 år och äldre

Gravid

Vuxen eller barn över 6 månader med

Tänk på att du som har högt blodtryck (hypertoni) utan samtidig hjärtsjukdom eller har en lindrig astma inte tillhör riskgrupp.

Trots den pågående coronapandemin är det viktigt att du vaccinerar dig mot influensa.

Tänk på att du som har högt blodtryck (hypertoni) utan samtidig hjärtsjukdom eller har en lindrig astma inte tillhör riskgrupp.

Kontakta oss

Vårdcentral
BVC
Adress

don't miss it!

15% off

Hurry Up, Our Stocks Are Running Thin…