BVC

dis_kiv_006

Barnavårdscentralen​

Hos oss på Distriktsläkarna Kviberg kontrollerar vi ditt barns hälsa mellan 0-6 år enligt Nationella Barnhälsovårdsprogrammet.
Vaccinationer ges enligt det nationella vaccinationsprogrammet.
Tillsammans med dig ser vi på Distriktsläkarna Kviberg till att ditt barn får det stöd och den hälsovård som erfordras för att det skall må bra och få en optimal utveckling och tillväxt.

Besök oss

Vi på Distriktsläkarna Kviberg är mycket stolta över vår BVC och visar gärna vår BVC för er blivande föräldrar.

Hembesök​

Vi gör hembesök hos nyfödda.

Ingen avgift​​

Ett besök med ditt barn är inte avgiftsbelagt.

Föräldrautbildning​​

Distriktsläkarna Kviberg erbjuder föräldrautbildning i grupp där du kan få stöd och råd kring barnets mat- och näringsintag, amning, sömn, gränser, relationer, hur man förebygger olycksfall och inte minst kring föräldraskapet.

Vid sjukt barn​

Obs! Det är mycket viktigt att du och ditt barn inte kommer till vår mottagning om ni har förkylningssymtom. Vi ber er också att tänka på att inte ta med barnets andra förälder, syskon eller andra anhöriga till mottagningen, oavsett om de har förkylningssymtom eller inte.

Kontakta oss

Vårdcentral
BVC
Adress

Vid livshotande tillstånd skall du
alltid ringa 112.

don't miss it!

15% off

Hurry Up, Our Stocks Are Running Thin…