Skydd av riskgrupper

Distriktsläkarna i samverkan med Mölndals stad erbjuder personal inom kommunal vård och omsorg regelbunden screening med antigentester för att få reda på om de bär på covid-19-viruset eller inte. Det har visat sig vara ett mycket effektivt sätt för att minska smittspridningen.

Ytterligare information om detta kan du hitta på Mölndals stads hemsida.
Du kan också lyssna till ett inslag i Sveriges Radio P1.

Distriktsläkarna i samverkan med Göteborgs Stad genomför personalscreening på särskilda boenden i Östra Göteborg.

Räddningstjänsten Storgöteborg är en ytterst samhällsviktig organisation och det är mycket angeläget att deras personal kan utföra sina arbetsuppgifter under pågående pandemi. Distriktsläkarna i samverkan med Räddningstjänsten Storgöteborg erbjuder personal inom räddningstjänsten regelbunden screening med antigentester.

don't miss it!

15% off

Hurry Up, Our Stocks Are Running Thin…