Välkommen till Distriktsläkarna Kviberg

Vårdcentral & BVC i Kviberg vid Bellevue!

Aktuellt

dis_kiv_007

Vaccination covid-19

I nuläget planerar vi inga ytterligare vaccinationer avseende covid-19 dos 1 och det finns för närvarande inga bokningsbara vaccinationstider hos oss

Egentest covid-19

Vi erbjuder egentest på patienter med misstänkt covid-19-infektion. Om du har symtom, är exponerad för smitta eller ingår i smittspårning kan

dis_kiv_008

Nationella patientenkäten 2020

Vi vill tacka våra patienter för att ni i den Nationella Patientenkäten 2020 har utsett vår vårdcentral till den sjätte bästa

Skydd av riskgrupper

Distriktsläkarna i samverkan med Mölndals stad erbjuder personal inom kommunal vård och omsorg regelbunden screening med antigentester för att få reda

Vår verksamhet

Vi har god tillgänglighet på vår drop-in-mottagning. Här kan du få hjälp med de flesta ärenden av akut art hos specialistläkare i allmänmedicin eller distriktssköterska. Vid hög belastning kan drop-in-mottagningen behöva stänga tidigare.

OBS! Tills vidare är vår vanliga drop-in stängd mån-tor kl 13.00 – 14.30 och vi tar istället endast emot bokade patienter med luftvägssymtom under denna tid. Tänk på att det är viktigt att du ringer först och inte åker direkt till en mottagning om du har luftvägssymtom.

Vårdcentral
BVC
Lista dig

Om oss

Distriktsläkarna i Västra Götaland AB

Distriktsläkarnas vårdcentraler drivs av Distriktsläkarna i Västra Götaland AB. Företaget är en privat aktör inom offentligt finansierad sjukvård och är medlem i Vårdföretagarna. Det innebär att kollektivavtal är gällande och det omfattar alla anställda.
Distriktsläkarnas vårdcentraler i Kviberg och Mölndal följer samma högt ställda krav och riktlinjer som övriga vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral.

Infektionsmottagning

Vi tackar Förvarsmakten för mycket snabb tältleverans initialt. Nu skiftar vi fokus till hög uthållighet och vi tackar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för lika snabb och proffsig samverkan i samband med monteringen av den nya modulen utanför vår mottagning. Syftet med modulen är att vi på ett säkert sätt skall kunna undersöka patienter med svårare luftvägssymtom. Ingen med infektionssymtom skall komma in på vårdcentralen. Observera att det först behövs en telefonbedömning och att patienter med lindriga symtom inte behöver söka sjukvård.

Vid livshotande tillstånd skall du
alltid ringa 112.

Kontakta oss

Vårdcentral
BVC
Adress

don't miss it!

15% off

Hurry Up, Our Stocks Are Running Thin…